Dyrektor

Lidia AissatNauczyciele

            klasa pierwsza i druga  Sylwia Grunt

     klasa trzecia  Teresa Wasilewska

       klasa czwarta i piąta   Marta Ikier
klasa szósta  Marta Yammine

      klasa siódma i ósma  Aissat Lidia

                   katecheza ks. Piotr Karp , Sylwia Grunt  

 

 

 Zarząd szkoły

Iwona Pierścionek  - prezes

Jarosław Midura      - z-ca prezesa

Agnieszka Lubera   -sekretarz

Agnieszka Miga       - skarbnik

Dagmara Czyż         - z-ca skarbnika

 Rada Rodziców

Joanna Filip-przewodnicząca

Iwona Bondaryk-Szlachetka-skarbnik

Patrycja Drąg

Ewelina Janik

Teresa Wasilewska

Wioletta Bal