Polska Szkoła im. Jana Pawła II w Arcueil jest szkołą katolicką o profilu patriotycznym. Zapewniamy nauczanie języka polskiego z elementami historii, geografii i kultury Polski oraz przekazujemy wartości religijne i przygotowujemy do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej na lekcjach katechezy, w której uczestnictwo jest obowiązkowe. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program nauczania przystosowany dla szkół polskich poza granicami kraju. 

Zajęcia odbywają się w soboty od 9.00 do 13.00. Do szkoły przyjmowane są dzieci od 5 roku życia. Szkoła dysponuje pięcioma salami lekcyjnymi, biblioteką szkolną i podwórkiem.

Współpracujemy również z psychologiem i logopedą. Jednym z celów naszej szkoły jest zaoferowanie naszym dzieciom bogatego programu kulturalnego, dlatego szkoła organizuje wycieczki, imprezy szkolne, konkursy plastyczne i inne wydarzenia. Uczniowie przygotowują spektakle, w czasie których tańczą i śpiewają w strojach ludowych z rożnych regionów Polski.

 


Ogłoszenie

Poszukujemy nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego. Chętnych do podjęcia pracy w naszej placówce proszę o kontakt telefoniczny: 0754821381 lub mailowy: polskaszkola.jpII@gmail.com


INFORMACJA


     Uprzejmie informujemy, że na bieżący, 2019 rok, Polskiej Szkole im. Jana Pawła II w Arcueil została przyznana refundacja w następujących kategoriach:

 

1) Koszty wynajmu pomieszczeń, ubezpieczeń, remontów i zakup wyposażenia sprzętu w kwocie 12000 PLN

2)Koszty realizacji programu (zakup książek, podręczników, pomocy naukowych, artykułów papierniczych, biurowych i plastycznych) w kwocie 4000 PLN

3) Koszty osobowe (wynagrodzenia nauczycieli) w kwocie 10000 PLN

 

Refundacja  została sfinansowana przez Stowarzyszenie " Wspólnota Polska" ze środków Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

 


 

Polska Szkoła im. Jana Pawła II otrzymała wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

 

W ramach projektu " Wsparcie oświaty polonijnej na Zachodzie" dofinansowaniem objęte zostały koszty poniesione w za trzy miesiące w roku szkolnym 2017/2018 w dwóch kategoriach: wynajem pomieszczeń i wyposażenia oraz koszty osobowe (umowy zlecenia). 

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 Polska Szkoła w Arcueil w skrócie

Polska Szkoła

im. Jana Pawła II 

52, avenue Laplace

94110 Arcueil - FRANCE L’école polonaise Jean Paul II est un établissement scolaire polonais installé à Arcueil près de Paris. 

FORMULARZE

GALERIA

ZARZĄD SZKOŁY