Polska Szkoła im. Jana Pawła II w Arcueil jest szkołą katolicką o profilu patriotycznym. Zapewniamy nauczanie języka polskiego z elementami historii, geografii i kultury Polski oraz przekazujemy wartości religijne i przygotowujemy do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej na lekcjach katechezy, w której uczestnictwo jest obowiązkowe. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program nauczania przystosowany dla szkół polskich poza granicami kraju. 

Zajęcia odbywają się w soboty od 9.00 do 13.00. Do szkoły przyjmowane są dzieci od 4 roku życia. Szkoła dysponuje czterema salami lekcyjnymi, biblioteką szkolną i podwórkiem szkolnym.

Współpracujemy również z psychologiem i logopedą. Jednym z celów naszej szkoły jest zaoferowanie naszym dzieciom bogatego programu kulturalnego, dlatego szkoła organizuje wycieczki, imprezy szkolne, konkursy plastyczne i inne wydarzenia. Uczniowie przygotowują spektakle, w czasie których tańczą i śpiewają w strojach ludowych z rożnych regionów Polski.

 


Aktualności


 

Polska Szkoła im. Jana Pawła II otrzymała wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

 

W ramach projektu "Wschód-Zachód, Północ-Południe" w poniższych kategoriach: bieżące utrzymanie lokalu, zakup wyposażenia uzupełniającego sal lekcyjnych, zakup pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych, koszty przesyłki/transportu wyposażenia uzupełniającego, pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych, zakup artykułów biurowych oraz w ramach projektu "Wsparcie funkcjonowania polskich szkół w Belgii, Holandii i Francji" na utrzymanie pomieszczeń, wyposażenie dla szkół oraz doposażenie w podręczniki i pomoce dydaktyczne.

 

DZIĘKUJEMY!

 Polska Szkoła w Arcueil w skrócie

Polska Szkoła

im. Jana Pawła II 

52, avenue Laplace

94110 Arcueil - FRANCE L’école polonaise Jean Paul II est un établissement scolaire polonais installé à Arcueil près de Paris. 

FORMULARZE

GALERIA

ZARZĄD SZKOŁY