AKTUALNOŚCI 2022/2023

Podziękowania Ministra Jana Dziedziczaka


Konkurs Wielkanocny

KONKURS NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Cele konkursu:

-popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych

-przekaz wartości i tradycji wielkanocnych

-rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży

Regulamin:

-konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły

-technika:przestrzenna,wysokość min.20cm i max.30cm.,materiały naturalne:suche     kwiaty,bazie,bukszpan itp.,wstążki,bibuła i inne ozdoby

-konkurs zorganizowany zostanie w trzech kategoriach:

I   kategoria:klasy 0 i I

II  kategoria:klasy II,III,IV

III kategoria:klasy V,VI,VII,VIII

- w każdej kategorii jury przyzna I,II oraz III miejsce 

-każda praca powinna zawierać metryczkę z nazwiskiem,imieniem oraz klasą autora

-kryteria oceny:samodzielność i estetyka wykonanej pracy,oryginalność,pomysłowość,uwzględnienie jak największej ilości ręcznie wykonanych ozdób,zgodność z regulaminem

-oceny dokona jury

-termin składania prac: 01/04/2023

-wyniki zostaną ogłoszone: 01/04/2023


Zapisy do szkoły 2023/2024

Zapisu dokonują rodzice/prawni opiekunowie w terminie od 11.03.2023 do 27.05.2023 w soboty w godzinach od 9.00 do 9.50 i od 13.15 do 13.30.

Formularze dostępne są na stronie internetowej szkoły .

Wymagane dokumenty:

-karta wpisu

-regulamin szkoły

-informacja o szkole 

- zgoda i upoważnienie

-wniosek o legitymację

-zaświadczenie /świadectwo z poprzedniej szkoły(dla nowych uczniów)

-ubezpieczenie szkolne(należy dostarczyć we wrześniu 2023)

-opłata wpisowa

-akt chrztu(katecheza)

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

Uwaga!!

Poszczególne klasy będą otwarte wyłącznie przy wystarczającej liczbie osób.


Rekrutacja 2023/2024

Dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Arcueil ogłasza nabór na stanowisko:

1) nauczyciela wiedzy o Polsce

2)nauczyciela języka polskiego

3)nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Wymagania:

-wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym 

-przestrzeganie podstawowych zasad moralnych

-doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi

-umiejętność pracy w zespole

-kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi

Wymagane dokumenty:

-list motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz dane osobowe i dane kontaktowe

-poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

Wszystkie dokumenty należy przesłać w formacje PDF drogą elektroniczną na adres szkoły.

W temacie należy wpisać : nabór na stanowisko nauczyciela

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 


                                     ''Czytanie książek to                                                    najpiękniejsza zabawa,

                          jaką sobie ludzkość wymyśliła''.

                             Wisława Szymborska

 

 

 

     Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie czytelniczym 

''Czytanie jest zabawą''

    

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca 2023

Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową i pamiątkowy dyplom.

Zostań najlepszym czytelnikiem w szkole i sięgnij po nagrodę!

                                          

                                                         Życzymy miłej lekturyPolska Szkoła im. Jana Pawła II w Arcueil jest szkołą katolicką o profilu patriotycznym. Zapewniamy nauczanie języka polskiego z elementami historii, geografii i kultury Polski oraz przekazujemy wartości religijne i przygotowujemy do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej na lekcjach katechezy, w której uczestnictwo jest obowiązkowe. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program nauczania przystosowany dla szkół polskich poza granicami kraju. 

Zajęcia odbywają się w soboty. Do szkoły przyjmowane są dzieci od 5 roku życia. Szkoła dysponuje siedmioma salami lekcyjnymi, biblioteką szkolną i podwórkiem. Współpracujemy również z psychologiem i logopedą. Jednym z celów naszej szkoły jest zaoferowanie naszym dzieciom bogatego programu kulturalnego, dlatego szkoła organizuje wycieczki, imprezy szkolne, konkursy plastyczne i inne wydarzenia. Uczniowie przygotowują spektakle, w czasie których tańczą i śpiewają w strojach ludowych z rożnych regionów Polski. 


Polska Szkoła w Arcueil w skrócie

Polska Szkoła

im. Jana Pawła II 

52, avenue Laplace

94110 Arcueil - FRANCE L’école polonaise Jean Paul II est un établissement scolaire polonais installé à Arcueil près de Paris. 

FORMULARZE

GALERIA

ZARZĄD SZKOŁY