AKTUALNOŚCI 2022/2023


KONKURS BOŻONARODZENIOWY

Cele konkursu:

-kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

-rozwijanie kreatywności uczniów i ich zdolności manualnych oraz doskonalenie różnorodnych technik plastycznych

Warunki konkursu:

-warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w podanym terminie własnoręcznie wykonanej pracy

-do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz klasą

-prace należy dostarczyć w sobotę 3 grudnia 2022r.

Ocena prac:

W konkursie będą oceniane wyłącznie prace plastyczne spełniające kryteria:

-prawidłowość wykonania pracy i jej zgodność z tematem

-estetyka wykonania

-pomysłowość i oryginalność

Wyniki konkursu:

-prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły

-wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 grudnia 2022r.

-wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia 2022r.

-w każdej grupie wiekowej zostanie wyłoniony zwycięzca

Przebieg konkursu

Konkurs podzielony został na trzy grupy wiekowe

GRUPA 1-przedszkole oraz klasa I-II

Temat: Aniołek Bożonarodzeniowy

Technika: dowolna przy użyciu różnorodnych materiałów ( słoma, sznurek, kora, masa solna ,modelina, sreberka, brokat, pióra).

GRUPA 2-klasa III-IV

Temat: Skarpeta Świąteczna

Technika: tkanina ,filc, papier lub inny oryginalny pomysł

Skarpeta powinna zawierać element umożliwiający jej zawieszenie

GRUPA 3-klasa V-VIII

Temat: Kalendarz Adwentowy

Technika: Dowolna forma plastyczna z wyraźnym uwzględnieniem elementów tradycji Bożego Narodzenia

Kalendarz może być stojący lub wiszący

Kalendarz powinien zawierać ponumerowane 24 okienka/drzwiczki/pojemniczki

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

 

 


Rekrutacja 2023/2024

Dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Arcueil ogłasza nabór na stanowisko:

1) nauczyciela wiedzy o Polsce

2)nauczyciela języka polskiego

3)nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Wymagania:

-wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym 

-przestrzeganie podstawowych zasad moralnych

-doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi

-umiejętność pracy w zespole

-kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi

Wymagane dokumenty:

-list motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz dane osobowe i dane kontaktowe

-poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

Wszystkie dokumenty należy przesłać w formacje PDF drogą elektroniczną na adres szkoły.

W temacie należy wpisać : nabór na stanowisko nauczyciela

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 


                                     ''Czytanie książek to                                                    najpiękniejsza zabawa,

                          jaką sobie ludzkość wymyśliła''.

                             Wisława Szymborska

 

 

 

     Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie czytelniczym 

''Czytanie jest zabawą''

    

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca 2023

Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową i pamiątkowy dyplom.

Zostań najlepszym czytelnikiem w szkole i sięgnij po nagrodę!

                                          

                                                         Życzymy miłej lekturyPolska Szkoła im. Jana Pawła II w Arcueil jest szkołą katolicką o profilu patriotycznym. Zapewniamy nauczanie języka polskiego z elementami historii, geografii i kultury Polski oraz przekazujemy wartości religijne i przygotowujemy do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej na lekcjach katechezy, w której uczestnictwo jest obowiązkowe. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program nauczania przystosowany dla szkół polskich poza granicami kraju. 

Zajęcia odbywają się w soboty. Do szkoły przyjmowane są dzieci od 5 roku życia. Szkoła dysponuje siedmioma salami lekcyjnymi, biblioteką szkolną i podwórkiem. Współpracujemy również z psychologiem i logopedą. Jednym z celów naszej szkoły jest zaoferowanie naszym dzieciom bogatego programu kulturalnego, dlatego szkoła organizuje wycieczki, imprezy szkolne, konkursy plastyczne i inne wydarzenia. Uczniowie przygotowują spektakle, w czasie których tańczą i śpiewają w strojach ludowych z rożnych regionów Polski. 


Polska Szkoła w Arcueil w skrócie

Polska Szkoła

im. Jana Pawła II 

52, avenue Laplace

94110 Arcueil - FRANCE L’école polonaise Jean Paul II est un établissement scolaire polonais installé à Arcueil près de Paris. 

FORMULARZE

GALERIA

ZARZĄD SZKOŁY