INFORMACJA


     Uprzejmie informujemy, że na bieżący, 2019 rok, Polskiej Szkole im. Jana Pawła II w Arcueil została przyznana refundacja w następujących kategoriach:

 

1) Koszty wynajmu pomieszczeń, ubezpieczeń, remontów i zakup wyposażenia sprzętu w kwocie 12000 PLN

2)Koszty realizacji programu (zakup książek, podręczników, pomocy naukowych, artykułów papierniczych, biurowych i plastycznych) w kwocie 4000 PLN

3) Koszty osobowe (wynagrodzenia nauczycieli) w kwocie 10000 PLN

 

Refundacja  została sfinansowana przez Stowarzyszenie " Wspólnota Polska" ze środków Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

 Dziękujemy!


Polska Szkoła im. JanaPawła II

otrzymała wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

 

W ramach projektu " Wsparcie oświaty polonijnej na Zachodzie"

dofinansowaniem objęte zostały koszty poniesione w za trzy miesiące

w roku szkolnym 2017/2018 w dwóch kategoriach: wynajem pomieszczeń

i wyposażenia oraz koszty osobowe (umowy zlecenia). 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!