Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji

Kwota dotacji w 2023 r. : 15 816,80 zł

Kwota dotacji w 2024 r. : 14 024,75 zł

Data podpisania umowy: 12/09/2023 r.

Całkowita wartość zadania publicznego:  556 633,00 zł

Zadanie publiczne ” Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji”  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.

   • Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 i 2023.

  • Nazwa zadania publicznego: Wsparcie społecznych szkół polonijnych w Europie Zachodniej w latach 2022 i 2023 .

  • Kwota dotacji:  w 2022r. 22 337,50  PLN...w 2023r.22 337,50

  • Całkowita wartość  zadania publicznego: 549 101,76 PLN

  • Zadanie publiczne Wsparcie społecznych szkół polonijnych w Europie Zachodniej w latach 2022 i 2023 polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.


 

                                              INFORMACJA 

                                                                                                                            Serdecznie  dziekujemy  Stowarzyszeniu  ,,Wspolnota  Polska,,  za  wsparcie  finansowe przydzielone  dla  Naszej  Szkoly  na  rok  2020/2021  ze  srodkow  Senatu  Rzeczpospolitej Polskiej , w  ramach  opieki  nad  Polonia  i  Polakami  za  granica  w wysokosci 2294,05€.  

Zostaly one przydzielone do:

1. oplaty za wynajem sal lekcyjnych

2. zakupu pomocy biurowych

3. wynagrodzenie nauczycieli

 


INFORMACJA


     Uprzejmie informujemy, że na bieżący, 2019 rok, Polskiej Szkole im. Jana Pawła II w Arcueil została przyznana refundacja w następujących kategoriach:

 

1) Koszty wynajmu pomieszczeń, ubezpieczeń, remontów i zakup wyposażenia sprzętu w kwocie 12000 PLN

2)Koszty realizacji programu (zakup książek, podręczników, pomocy naukowych, artykułów papierniczych, biurowych i plastycznych) w kwocie 4000 PLN

3) Koszty osobowe (wynagrodzenia nauczycieli) w kwocie 10000 PLN

 

Refundacja  została sfinansowana przez Stowarzyszenie " Wspólnota Polska" ze środków Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

 Dziękujemy!


Polska Szkoła im. JanaPawła II

otrzymała wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

 

W ramach projektu " Wsparcie oświaty polonijnej na Zachodzie"

dofinansowaniem objęte zostały koszty poniesione w za trzy miesiące

w roku szkolnym 2017/2018 w dwóch kategoriach: wynajem pomieszczeń

i wyposażenia oraz koszty osobowe (umowy zlecenia). 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!