KRÓTKA HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Polska Szkoła im. Jana Pawła II 

w Arcueil

Szkoła została założona 1 września 2007 roku przez siostrę Gabrielę Kuhna przy Polskim Duszpasterstwie Akademickim Rodzin „DAR”.

 

W pierwszym roku naukę rozpoczęło 30 dzieci w trzech klasach. Zajęcia prowadzili mgr Monika Bem, Błażej Gładysz i siostra Gabriela.

 

W kolejnych latach stale wzrastała liczba nauczycieli i uczniów. Dla dzieci organizowane były wakacyjne wyjazdy do Montmorency. Dzieci miały okazję nie tylko bawić się po polsku, ale przygotowywały spektakle, które później wystawiały dla rodziców, parafian oraz zaproszonych gości.

 

W roku 2011 szkoła przyjęła za swojego patrona Jana Pawła II. W uroczystości uczestniczył pan Konsul RP Mikołaj Kwiatkowski, ówczesny superior ks. Pallotynów, ks. Leszek Woroniecki i ks. Marian Falenczyk. Dzieci z nauczycielami przygotowały akademię o Janie Pawle II.

W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły uczęszczało 100 uczniów w 6-ciu klasach, lekcje prowadziło 7 nauczycieli.

W ramach lekcji dzieci poznają tajniki języka polskiego, pojęcia matematyczne, kulturę, historię oraz geografię Polski.

W ramach katechezy przygotowuje się dzieci do przyjęcia sakramentu pojednania, Eucharystii i bierzmowania.

W roku 2017 szkoła została zarejestrowana jako stowarzyszenie pod nazwą Polska Szkoła im. Jana Pawła II / Ecole Polonaise Jean Paul II.

W minionych latach funkcję dyrektora pełnili pani Beata Nieradka ,pan Leszek Laufer i pani Małgorzata Werner. W roku szkolnym 2022/2023 funkcję dyrektora przejęła pani Lidia Aissat.

PATRON

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Jego ojciec był zawodowym wojskowym. Matka - Emilia z Kaczorowskich - zajmowała się domem. Starszy o 12 lat od Karola brat Edward uczył się w wadowickim gimnazjum, a później studiował medycynę w Krakowie. 13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola. Dziewięcioletnim chłopcem zajął się ojciec.

 

We wrześniu 1930 r. Karol zdał egzamin do męskiego Państwowego Gimnazjum Śląskiego im. Marcina Wadowity. W 1938 r. rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, przerwane wybuchem wojny. W czasie okupacji pracował jako robotnik w kamieniołomach w Zakrzówku i w fabryce "Solvay" w Krakowie. W 1941 r. zmarł mu ojciec. Do połowy 1943 roku Karol był związany z konspiracyjnym Teatrem Rapsodycznym. W 1942 r. rozpoczął studia na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył je po wojnie w 1946 roku i z rąk Kardynała Adama Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie. Do 1948 roku odbywał studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim w Rzymie.

 

Pierwszą duszpasterską placówką księdza Karola była mała wiejska parafia Niegowić niedaleko Bochni. W 1949 roku arcybiskup Sapieha przydzielił Karolowi Wojtyle parafię św. Floriana na Kleparzu w Krakowie. Młody wikary nawiązał szybki kontakt z młodzieżą akademicką. Chodził z młodymi na wycieczki, do teatru, dyskutował i umiał ich słuchać. W 1953 roku obronił rozprawę habilitacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym podjął wykłady z katolickiej etyki społecznej i filozoficznej w krakowskim Seminarium Duchownym oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Sakrę biskupią otrzymał w 1958 roku. W 1964 roku został arcybiskupem krakowskim, a w 1967 kardynałem. Brał aktywny udział w Soborze Watykańskim II.

 

Po śmierci Jana Pawła I, 16 października 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imiona Jan Paweł II. Był pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem i pierwszym Polakiem na Stolicy Piotrowej. Pontyfikat Jana Pawła II upływał pod znakiem posługi na rzecz ekumenizmu, cywilizacji miłości, wolności wzorowanej na Eucharystii. Odwiedził większość krajów świata - z tej racji zwany jest "papieżem pielgrzymem" - odbył ponad 100 zagranicznych podróży duszpasterskich..

Papież jest autorem wierszy ogłaszanych głównie pod pseudonimem - Andrzej Jawień.

 

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37. Po śmierci papieża wielu duchownych i wiernych dodało mu nowy przydomek, nazywając go Janem Pawłem Wielkim. Tylko trzech papieży w historii kościoła katolickiego nosiło taki przydomek. Jan Paweł II został pochowany 8 kwietnia 2005 roku w Watykanie.

 

Jego proces beatyfikacyjny był jednym z najkrótszych w historii Kościoła, rozpoczął się miesiąc po pogrzebie, a zakończył się sześć lat po śmierci. 

27 kwietnia 2014 Jan Paweł II został ogłoszony świętym.