Télécharger
1. Formularz do pobrania
Formularze należy wypełnić na komputerze, zapisać i przesłać na adres szkoły: polskaszkola.jpii@gmail.com wraz z dowodem wpłaty wpisowego. W karcie zgłoszenia w punkcie 13 proszę zaznaczyć w jakie dni i o jakiej porze mogłyby uczęszczać na zajęcia. Można zaznaczyć kilka opcji. Jest to dla nas informacja pomocna w organizacji szkoły.
1. KARTA zgloszenia dziecka.pdf
Document Adobe Acrobat 1.3 MB
Télécharger
2. Formularz do pobrania
2. Informacje o szkole.pdf
Document Adobe Acrobat 138.6 KB
Télécharger
3. Formularz do pobrania
3. Zgoda i upowaznienie.pdf
Document Adobe Acrobat 747.2 KB
Télécharger
4. Formularz do pobrania
4. Regulamin Szkoly.pdf
Document Adobe Acrobat 303.8 KB